Elevers välbefinnande på ett ridgymnasium Students well-being at an Equestrian Upper Secondary School

DSpace Repository

Elevers välbefinnande på ett ridgymnasium Students well-being at an Equestrian Upper Secondary School

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Elevers välbefinnande på ett ridgymnasium Students well-being at an Equestrian Upper Secondary School
Author(s) Källqvist, Ida-Maria
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med denna kvalitativa studie med kvantitativa inslag var att ge en bild av elevers välmående på ett ridgymnasium samtidigt som jag ville belysa betydelsen av elevers gemenskap och trivsel. Sammanfattningsvis tyder resultatet av min studie på att elever som går på ett ridgymnasium och dagligen får bedriva studier parallellt med hästar mår bättre psykiskt och känner sig nöjda och tillfreds, samt utvecklas som människor. Samspelet mellan eleverna och deras hästintresse skapar en känsla av att eleverna känner sig nöjda med sig själva.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 31
Language swe (iso)
Subject(s) Ridgymnasium
Välbefinnande
Trivsel
Häst
Stall
Ridlärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/16746 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics