Outdoor education in preschool

DSpace Repository

Outdoor education in preschool

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Outdoor education in preschool
Author(s) Nilsson, Sara ; Olsson, Malin
Date 2014
Swedish abstract
I vår studie kommer ni som läsare få läsa om utomhuspedagogik. Vårt syfte har varit att få en inblick i vad utomhuspedagogik är, även att få mer kunskaper om hur utomhuspedagogik uppfattas inom aktuell forskning men även av de som arbetar i förskolor med den specifika inriktningen. Vi avser därmed försöka få en mer nyanserad bild av utomhuspedagogik. De frågeställningar vi utgått från har varit vad utomhuspedagogik betyder för pedagogerna? Finns det några nackdelar enligt pedagogerna, och i så fall vilka är dessa? Och den sista frågan vi ställt är om det ställs några specifika krav på pedagoger som arbetar i förskolor med en utomhusinriktad pedagogik?
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 35
Language swe (iso)
Subject(s) Utomhuspedagogik
Miljö
Natur
Handle http://hdl.handle.net/2043/16784 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics