Kärnämnen i förskolan : nycklar till livslångt lärande

DSpace Repository

Kärnämnen i förskolan : nycklar till livslångt lärande

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication Book
Title Kärnämnen i förskolan : nycklar till livslångt lärande
Author(s) Bruce, Barbro ; Riddersporre, Bim
Date 2012
Swedish abstract
I den här boken identifieras ett antal grundläggande förutsättningar hos det lilla barnet för att utvecklas till - och förbli - en lärande människa. Med bidrag från modern barndomspsykologi, barspråksforskning och neuropsykologi presenteras det betydelsefulla samspelet mellan omsorg, fostran och lärande i förskolan på ett nytt sätt. Genom att introducera begreppet kärnämne i förskolan understryks vikten av ett synsätt som förenar barns känslomässiga, sociala och kognitiva utveckling. Det är till exempel att lära sig förstå sammanhang, kunna orientera sig, hålla kvar uppmärksamheten, komma ihåg, vara tillsammans, förstå och göra sig förstådd samt att föreställa sig andras perspektiv och att lösa problem.
Publisher Natur & Kultur
ISBN 978-91-27-13269-6
Pages 220
Language swe (iso)
Subject(s) kärnämne
koherens
koncentration
minne
intersubjektivitet
självbild
kommunikation
exekutiva funktioner
mentalisering
abstraktion
generativt lärande
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16820 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics