Hållbar utveckling är viktigt!

Show full item record

Files for download

Uppsats om hållbar ...
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Hållbar utveckling är viktigt!
Author(s) Hovmöller, Margareta
Date 2014
Swedish abstract
Den här studien undersöker elever genom en enkätundersökning i årskurs 6 om deras förståelse för hållbar utveckling och vad de vill arbeta med. Syftet är också att belysa hur de vill bli delaktiga i arbetet med hållbar utveckling. Det som framkommer i enkätundersökningen analyseras och den visar på ett stort intresse från elevernas sida. Studien visar att begreppet hållbar utveckling är otydligt för eleverna, även om de har arbetat med en del av de olika områdena under terminen. Redan 1987 fastställdes det i Brundtland kommissionen begreppet hållbar utveckling och vad det står för, och svenska politiker tog beslut att det skulle genomsyra den nya Läroplanen från 2011. Det är en diskrepans mellan Läroplanen och elevernas kunskap om begreppet. I den avslutande diskussionen problematiseras genus, delaktighet och föräldrarnas engagemang
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 30
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/16868 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics