Heliga platser : pilgrimsfärder och andliga resor i vår samtid

DSpace Repository

Heliga platser : pilgrimsfärder och andliga resor i vår samtid

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Book
Title Heliga platser : pilgrimsfärder och andliga resor i vår samtid
Date 2009
Editor(s) Hall, Emma; Liljefors Persson, Bodil
Swedish abstract
Temat för årsboken för Föreningen lärare i religionskunskap, FLR, är just heliga platser och pilgrimsfärder och andliga resor över huvud taget. Sju författare skriver om sina erfarenheter vid så vitt skilda platser som Jerusalem, Bodhgaya, Amritsar, Chichén Itzá, och The Great Blasket Island utanför Irlands västkust. I sina texter diskuterar författarna kring vad platsen kan betyda för människors tro och upplevelser av andlighet liksom om vad just den andliga resan kan betyda för den enskilda människan, må hon vara en pilgrim på medveten planlagd resa eller en av våra klassiska svenska författare och diktare som skriver om hemlängtan eller fantasiland i sitt författarskap.
Publisher Föreningen lärare i religionskunskap (FLR)
Series/Issue Årsbok / Föreningen Lärare i religionskunskap;41
ISSN 0348-8918
Pages 91
Language swe (iso)
Subject(s) Heliga platser
pilgrimsresor
andlighet
Jerusalem
Bodhgaya
Amritsar
Chichén Itzá
The Great Blasket Island
livsstilsteologi
kultplatskontinuitet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/17077 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics