Fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

DSpace Repository

Fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Show full item record

Files for download

Examensarbete
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Fritidshemmets fysiska inomhusmiljö
Author(s) Andersson, Magdalena ; Petersson, Nikolina
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att beskriva hur den fysiska inomhusmiljön på ett fritidshem som är integrerat i skolans lokaler är utformad samt hur pedagogerna avser att miljön skall användas. Syftet är även att skildra hur barnen i praktiken använder denna miljö. Studien har utgått ifrån följande frågeställningar: Hur ser den fysiska inomhusmiljön ut på det undersökta fritidshemmet? Hur talar pedagogerna om på vilket sätt denna inomhusmiljö är tänkt att användas? Hur använder barnen inomhusmiljön? För att få svar på frågorna utgår studien ifrån en forskningsöversikt. Det centrala i denna är olika aspekter av miljön och dess användning. Den empiriska undersökningen är genomförd på en avdelning där intervjuer och observationer användes. Slutresultatet visar att inomhusmiljön på fritidshemmet bär på många möjligheter men den sätter även gränser. Det finns en diskrepans mellan hur pedagogerna talar om miljön och hur barnen använder den.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 58
Language swe (iso)
Subject(s) Barn
Fritidshem
lokalmässig integrering
miljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/17092 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics