Forskningscirkeln på Augustenborgsskolan

DSpace Repository

Forskningscirkeln på Augustenborgsskolan

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Forskningscirkeln på Augustenborgsskolan
Author(s) Persson, Sven ; Liljefors Persson, Bodil
Date 2008
Editor(s) Liljefors Persson, Bodil; Persson, Sven
Swedish abstract
Kapitlet handlar om hur forskningscirkeln genomfördes, vad som fokuserades under de olika terminer som cirkeln varade och vilken litteratur som lästes. Processen om hur de olika lärarnas forskningsprojekt växte fram beskrivs.
Link http://www.malmo.se/download/18.5d8108001222c393c008000116437/1383645012359/KR+0708+Ab+Bil+2+Forskningscirklar+i+praktiken.pdf (external link to publication)
Publisher Malmö högskola, Individ och Samhälle
Malmö stad
Host/Issue Forskningscirklar i praktiken : elevperspektiv på undervisning och lärande
Pages 7-16
Language swe (iso)
Subject(s) forskningscirklar
elevperspektiv
lärande
teori
praktik
undervisning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/17138 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics