Jo! Jag är begåvad!

Show full item record

Files for download

Det här är ett ...
Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Jo! Jag är begåvad!
Author(s) Alamiri, Sahar
Date 2014
Swedish abstract
Forskningen har visat att dyslexi är en sjukdom som tyder på specifika läs- och skrivsvårigheter, som kan upptäckas redan i tidig ålder och måste bearbetas med olika arbetsmetoder. I studien förklarar jag vad dyslexi är och tar bland annat upp olika metoder och arbetssätt som pedagoger kan använda för att förebygga läs- och skrivsvårigheter hos elever. Jag har utgått utifrån svensk- och engelsk forskning kring dyslexi och läs-och skrivsvårigheter. Syftet med detta arbete är att undersöka om pedagoger kan upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos elever i tidigt ålder utifrån några pedagogers perspektiv. Syftet är även att undersöka vad det finns för olika arbetsmetoder som pedagoger kan arbeta med i skolan. Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer för att besvara syftet. I resultatet framkom det att respondenter anser att man kan upptäcka tendenser till läs- och skrivsvårigheter redan i tidigt ålder, och att man som pedagog kan bearbeta dessa svårigheter genom att använda sig av olika metoder och arbetssätt som kan förebygga läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 29
Language swe (iso)
Subject(s) Dyslexi, läs- och skrivsvårighet, språk försening, språkstörning, språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/17183 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics