Män och social utsatthet : en översikt

DSpace Repository

Män och social utsatthet : en översikt

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Män och social utsatthet : en översikt
Author(s) Herz, Marcus
Date 2014
Link http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/39/45/9a43c7a5.pdf (external link to publication)
Publisher Fritze
Host/Issue Män och jämställdhet : betänkande / av Utredningen om män och jämställdhet
Series/Issue Statens offentliga utredningar;2014:6
ISSN 0375-250X
ISBN 978-91-38-24071-7
Pages 465-518
Language swe (iso)
Subject(s) Maskulinitet
Män
Jämställdhet
Social utsatthet
Socialt arbete
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17242 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics