Aspergers syndrom, undervisning och miljö

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Aspergers syndrom, undervisning och miljö
Author(s) Kjell, Robertsson
Date 2014
Swedish abstract
Jag tar i denna studie upp en del av de problem som finns runt undervisning mot personer med Aspergers syndrom. 20 personer med diagnostiserad Aspergers har intervjuats. Intervjuerna har sedan analyserats och sammanställts. Svaren i intervjuerna har analyserats med hjälp av min 10-åriga erfarenhet som lärare på gymnasiets tekniska program, där jag i min dagliga yrkesutövning mötte många elever med Aspergers. Resultatet visar att personer med Aspergers är väl medvetna om vilket hinder deras funktionsnedsättning skapar, samt vilka behov de har när det kommer till att befinna sig i ett klassrum och ta emot undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 22
Language swe (iso)
Subject(s) Aspergers syndrom, anpassad undervisning, klassrumsmiljö, neuropsykiatri, arbetsmiljö, funktionsnedsättning.
Handle http://hdl.handle.net/2043/17292 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics