Om jag skulle utbilda mig skulle det bara vara för en högre lön. En studie kring fritidshem, uppdrag och personal

DSpace Repository

Om jag skulle utbilda mig skulle det bara vara för en högre lön. En studie kring fritidshem, uppdrag och personal

Show full item record

Files for download

Examensarbete
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Om jag skulle utbilda mig skulle det bara vara för en högre lön. En studie kring fritidshem, uppdrag och personal
Author(s) Samuelsson, Amanda ; Åberg, Anna
Date 2014
Swedish abstract
Detta arbete är en studie som syftar till att ta reda på om, och i så fall hur, medvetenheten om fritidshemmens uppdrag kan kopplas till personalens eventuella utbildning. I studien utgår uppdragen från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011) och Kvalitet i fritidshem: allmänna råd och kommentarer (2007). Vi har genomfört fyra semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Birgit Andersson (2013) uppmärksammar att det är av största vikt att ha en pedagogisk utbildning för att som verksam i skolan kunna nå de uppsatta målen i uppdragen. Skolverket (2012) skriver i sin rapport Personal i fritidshem att riksgenomsnittet i antalet årsarbetare som är utbildade fritidspedagoger i samtliga kommuners fritidshemsverksamheter är 27 procent, år 2012 (Skolverket 2012a). Studien vilar på en teoretisk grund som används vid analysen av respondenternas svar tillsammans med tidigare forskning och ovan nämnda styrdokument. Vi har genom vår studie dragit slutsatsen att utbildning är viktigt för arbete inom fritidshemsverksamheten. Den högskoleutbildade personalen kan ha en större förmåga att tolka uppdragen än den outbildade personalen. Detta gör att den outbildade personalen klarar sitt arbete genom fritidspedagogers kompetens och hjälp. Samtidigt är vi medvetna om att en lång arbetserfarenhet kan göra en person säker i sin yrkesroll oavsett utbildning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject(s) fritidshem, fritidspedagog, medvetenhet, styrdokument, uppdrag, yrkesidentitet, yrkesroll.
Handle http://hdl.handle.net/2043/17316 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics