Några pedagogers syn på utredning av andraspråkselevers läs- och skrivsvårigheter

DSpace Repository

Några pedagogers syn på utredning av andraspråkselevers läs- och skrivsvårigheter

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Några pedagogers syn på utredning av andraspråkselevers läs- och skrivsvårigheter
Author(s) Nilsson, Charlotta, ; Hansson, Katarina
Date 2014
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject(s) andraspråk
nyanländ
modersmålslärare
utredning
Handle http://hdl.handle.net/2043/17374 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics