Vad vill förskolan med barnet?

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Vad vill förskolan med barnet?
Author(s) Persson, Sven
Date 2014
Editor(s) Holmberg, Ylva
Swedish abstract
Barns rätt till sin röst och barns rösträtt är ett genomgående tema i denna bok. I det här kapitlet kopplas barns rösträtt särskilt till förskolan och barnets möte med vad man kan kalla för förskolans institutionella identitet. Det handlar om hur förskolepersonal bemöter barnens röster och vikten av att förstå mötet ur ett relationellt perspektiv.
Publisher Gerhrmans musikförlag
Host/Issue Rösträtt : musik på barns villkor
ISBN 978-91-7748-347-2
Pages 31-38
Language swe (iso)
Subject(s) förskola
institutionell doxa
relation
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17383 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics