Skönlitteraturens värld och möjligheter i klassrummet

DSpace Repository

Skönlitteraturens värld och möjligheter i klassrummet

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Skönlitteraturens värld och möjligheter i klassrummet
Author(s) Thulin, Cassandra
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete är att presentera ett tematiskt arbete där skönlitteratur har en central roll. Syftet med arbetet är även att ge elever möjlighet att röra sig mellan olika föreställningsvärldar genom muntliga och skriftliga metoder. Min undersökning bygger mycket på Judith A. Langers lästeori men även andra forskares syn på skönlitteratur i undervisningen. Historiemedvetande är också något som diskuteras men är inte det huvudsakliga syftet med detta utvecklingsarbete. Resultatet av mitt arbete är att elever gynnas av att ha skönlitteratur i undervisningen samt att valda metoder gynnar elevernas förmåga att röra sig mellan olika föreställningsvärldar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject(s) tänkande, läsförståelse, föreställningsvärldar, tematiskt arbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/17411 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics