Fjäril blir till sommarfluga - problematik i översättning från danska till svenska

DSpace Repository

Fjäril blir till sommarfluga - problematik i översättning från danska till svenska

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Fjäril blir till sommarfluga - problematik i översättning från danska till svenska
Author(s) Gillberg, Linn
Date 2005
English abstract
In my essay I have focused on the most common difficulties in translation from danish to swedish. My research is based on interviews with ten translators and a few linguists. In addition, I have read some theoretical texts about language history and translation studies. The results are unanimous and show that the most translation faults arise because of the translators difficulties in separating two very similar languages. My research in danish/swedish translation is the first of its kind.
Swedish abstract
Denna undersökning tar sig an problematiken i översättning från danska till svenska. Då litteratur och tidigare forskning i ämnet är mycket sparsam, bygger undersökningen framförallt på erfarenheter från verksamma dansk-svenska översättare. Även språkvetare och en förlagsredaktör har bidragit med sina kunskaper kring översättning i allmänhet och hur danskan och svenskan skiljer sig i uttryckssätt. Innan resultaten sammanställdes utfördes teoretiska studier i dansk och svensk språkhistoria och översättningsproblematik. Intervjuer har genomförts både genom direkta samtal och via e-post. Resultaten är i stort sett överensstämmande. Undersökningen visar att det svåraste vid översättning från danska till svenska är att känna till och särskilja språkens likheter och olikheter. Översättare har lätt att missförstå de ord som i danskan och svenskan har likartad form men olika betydelser, vilket orsakar många fel vid översättning. De två språkområdens närhet gör att man lockas ta till sig varandras formuleringar på felaktigt sätt.
Publisher Malmö högskola/IMER
Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) översättning
danska
translation from danish to swedish
Handle http://hdl.handle.net/2043/1750 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics