Kategoriseringar av barn i förskolan- att vara i behov av stöd.

DSpace Repository

Kategoriseringar av barn i förskolan- att vara i behov av stöd.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication 1-year master student thesis
Title Kategoriseringar av barn i förskolan- att vara i behov av stöd.
Author(s) Eriksson, Karin
Date 2014
English abstract
Eriksson, Karin (2014). Categorizing Young Children in Pre-school - to be in Need of Special Education. School development and Leadership. Learning and society, Malmö University
Swedish abstract
Eriksson, Karin (2014). Kategoriseringar av barn i förskolan- att vara i behov av särskilt stöd. Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject(s) diskursanalys, förskola, handlingsplan, specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/17651 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics