Naturens ansikten : Spinoza, kausalitet och utbildning för hållbar utveckling

DSpace Repository

Naturens ansikten : Spinoza, kausalitet och utbildning för hållbar utveckling

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Other
Title Naturens ansikten : Spinoza, kausalitet och utbildning för hållbar utveckling
Author(s) Dahlbeck, Johan
Date 2014
Swedish abstract
Med utgångspunkt i några aktuella exempel från undervisningsmaterial framställt för användning inom utbildning för hållbar utveckling syftar föreliggande presentation till att diskutera och problematisera bilden av naturen i relation till rationalisten och upplysningsfilosofen Spinozas tankar om den mänskliga fantasins tendens att upprätta en omvänd kausalitet. Presentationen argumenterar för att centrala element av Spinozas bibelkritik kan tjäna som modell vid analysen av materialet eftersom naturen i materialet delar gemensamma drag med den antropomorfiska gudsbild som Spinoza identifierar i profeternas texter. Mot bakgrund av detta framträder bilden av en natur iklädd synbart mänskliga drag, med igenkännbart känsloregister och tydligt teleologiskt driven motivation. En tentativ slutsats är att utbildningsmaterialet i fråga är mindre intressant att studera som källa till kunskap om naturen och människans relation till naturen och mer intressant att studera som källa till kunskap om mänsklig psykologi.
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Note Dialogkonferens Pedagogisk forskning i Skåne, 26 augusti 2014, Högskolan i Kristianstad
Handle http://hdl.handle.net/2043/17748 (link to this page)
Link http://gem.sam.lu.se.webbhotell.ldc.lu.se/soc/Forskning/2014Dialogkonferens_ped.pdf (external link to related web page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics