Hey princess: Miljöanpassning av en säng med fokus på material

DSpace Repository

Hey princess: Miljöanpassning av en säng med fokus på material

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hey princess: Miljöanpassning av en säng med fokus på material
Author(s) Mårtensson, Martin
Date 2014
English abstract
In the thesis aims to investigate how much material is needed for a good night's sleep. The project takes its starting point in sustainable development with a focus on materials, intermediate studies done partly in sustainable development but also in ergonomics and the phenomenon bed. Methods used in the project are interviews, market research, literature, and information retrieval, project aims to reduce the bed's environmental impact throughout its life and present a concept for an eco-friendly bed.

Swedish abstract
I uppsatsen ställs frågan hur mycket material som krävs för en god natts sömn. Projektet har utgångspunkten i hållbar utveckling med fokus på material, ämnesstudier görs dels i hållbar utveckling men också i ergonomi och sängen som fenomen. Metoder som används i projektet är intervjuer, marknadsundersökning, litteratur och ämnessökning. Syftet med projektet är att minska sängens miljöpåverkan under dess livslängd samt presentera ett koncept på en miljöanpassad säng.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 80
Language swe (iso)
Subject(s) säng
miljöanpassning
hållbar utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/17832 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics