Det förflutna som konstruktion : reflektioner kring Erikskrönikans framställningar av tid och rum

DSpace Repository

Det förflutna som konstruktion : reflektioner kring Erikskrönikans framställningar av tid och rum

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Other
Title Det förflutna som konstruktion : reflektioner kring Erikskrönikans framställningar av tid och rum
Author(s) Småberg, Thomas
Date 2014
Swedish abstract
EK framställer många händelser som om de skett i viss kronologisk ordning. Krönikan ger också sken av att vissa händelser sker i krönikans nutid medan de i själva verket skett betydligt senare. Även konstruerade händelser förekommer. Krönikan som en trogen representation av svensk historia är således problematisk. Mitt paper ska diskutera krönikörens förhållningssätt till det förflutna och relatera detta till krönikörens samtid. I vilken sociokulturell kontext är denna framställning viktig och varför? Tidigare forskning har varit ambivalent i förhållande till krönikans didaktiska funktion, genom en undersökning av det förflutnas representation kan detta problem belysas på ett nytt sätt
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Note Svenska historikermötet i Stockholm 8–10 maj 2014 i sessionen : Tid och rum i medeltida nordisk och europeisk historieskrivning
Handle http://hdl.handle.net/2043/17839 (link to this page)
Link http://www.historia.su.se/om-oss/evenemang/svenska-historikerm%C3%B6tet-2014 (external link to related web page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics