Naturvetenskap i förskolan - Pedagogernas metoder och tekniker

DSpace Repository

Naturvetenskap i förskolan - Pedagogernas metoder och tekniker

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Naturvetenskap i förskolan - Pedagogernas metoder och tekniker
Author(s) Ståhl, Jonathan
Date 2014
English abstract
This study has as a foremost purpose to examine the applied methods used by preschool teachers in their work with science. And also to observe if and how the children are influenced by this methods. This study is foremost based on interviews with preschool teachers from two different preschools and observation of their respective children group’s. The conclusion is in shortness that an investigative way of work where the pedagogues discuss together with the children with point of start in the children’s interests, thoughts and theories, seems to make children curious and unafraid of drawing their own conclusions. Based on their own experiences and theories as well as others, both them of children and adults.
Swedish abstract
Studien syftar framför allt till att undersöka förskollärares praktiska metoder i sitt arbete med naturvetenskap och observera om/hur barngruppen influeras av dessa metoder. Studien baseras framförallt på Två intervjuer med förskollärare från två olika förskolor och observation av deras respektive barngrupper Slutsatsen i korthet är att ett undersökande arbetssättet där pedagogerna diskuterar tillsammans med barnen utifrån deras egna intressen, tankar och teorier verkar ge nyfikna barn som inte är främmande för att dra egna slutsatser. Både baserade på sina egna erfarenheter och teorier, men även utifrån andras, barns som vuxnas.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 27
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/17870 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics