Methods after meetings between researchers and library : Longitudinal search, Overflowing search, Systematic search duplicate check

DSpace Repository

Methods after meetings between researchers and library : Longitudinal search, Overflowing search, Systematic search duplicate check

Show full item record

Files for download

Tre posters i A4 ...
Facebook

Simple item record

Publication Conference Poster
Title Methods after meetings between researchers and library : Longitudinal search, Overflowing search, Systematic search duplicate check
Author(s) Egevad, Per
Date 2014
Swedish abstract
Metoder utvecklade efter möte mellan bibliotek och forskare för att hantera större mängder av sökresultat vid systematiska sökningar. 1. Longitudinal search, samma sökning i en och samma databas under längre tid, hur hantera dubblettkontrollen. 2. Overflowing search, sökning som ej låter sig enkelt begränsas i själva sökningen. Systematisk hantering och utrensning av överskottsresultat. 3. Systematic search - duplicate check, samma sökning i flera olika databaser. Metod för dubblettkontroll mellan referenser som inte är helt identiska. Alla metoder använder sig av ett referenshanteringssystem i vårt fall RefWorks men metoderna är inte begränsade till detta system.
Language eng (iso)
Subject(s) Systematic search
longitudinal search
Search result management
Reference management
RefWorks
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note NYSCO, Nordic Young Scientist Conference in Odontology, Malmö, 21-23 augusti 2014
Handle http://hdl.handle.net/2043/17909 (link to this page)
Link https://www.delegia.com/app/attendee/default.asp?ProjectId=4616&PageId=30919 (external link to related web page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics