Analys av forskares publiceringsmönster för utveckling av bibliotekets forskarstöd

DSpace Repository

Analys av forskares publiceringsmönster för utveckling av bibliotekets forskarstöd

Show full item record

Files for download

Article
Facebook

Simple item record

Publication Conference Paper, other
Title Analys av forskares publiceringsmönster för utveckling av bibliotekets forskarstöd
Author(s) Egevad, Per ; Kjellberg, Sara ; Rydberg, Helena
Date 2014
Swedish abstract
I detta projekt undersöks hur väl det periodiska beståndet på Malmö högskolas bibliotek överensstämmer med forskarnas publicering. Har bibliotek tillgång till de tidskrifter som högskolans forskare publicerar sina artiklar i? För att kunna undersöka detta har en metod utvecklats som kan användas för att ta fram de tidskrifter som forskarna publicerar sig i, och jämfört dessa uppgifter med bibliotekets bestånd. För att testa metoden genomfördes en pilotundersökning på forskare vid fakulteten för Hälsa och Samhälles publicering. I projektet kommer det fram att de öppna källorna med publicering och bestånd inte kan användas, men att metoden kan baseras på uttag ur interna informationskällor. Projektet synliggör kvalitetsarbete som behöver göras med metadata samt tillgång till publikationer, t.ex. visar det brister i att tillgängliggöra material publicerat i open access via bibliotekets system där den licensierade eller prenumerationsbaserade tillgången finns. Metoden att utgå ifrån publiceringsmönster fungerar också bra för att redovisa total access, via tryck, öppen tillgång samt via köpta tidskrifter, vilket är ett bra underlag för diskussion kring samlingsutveckling.
Pages 8
Language swe (iso)
Subject(s) publiceringsmönster
tidskriftsbestånd
beståndsanalys
forskarstöd
bibliotek
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Mötesplats Borås Profession-Forskning, Borås, 23 oktober 2014
Handle http://hdl.handle.net/2043/17910 (link to this page)
Link http://www.hb.se/Bibliotekshogskolan/Samverkan/Konferenser/Motesplats-Boras-Profession-Forskning/ (external link to related web page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics