En översikt av modersmålsundervisning i arabiska

DSpace Repository

En översikt av modersmålsundervisning i arabiska

Show full item record

Files for download

Examensarbete på ...
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title En översikt av modersmålsundervisning i arabiska
Author(s) Almahmoud, Butheina
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med studien var att ge en överblick av hur en modersmålsundervisning i arabiska bedrivs i nutid. Studien omfattar två undersökningar som ger en bild av det granskade området. Den första delen av undersökningen består av intervjuer med modersmålslärare, medan den andra delen är en enkätundersökning som genomfördes med elever i åk 6 och elever från åk 8 på högstadiet. Hela studien utfördes på en skola i södra Sverige. Studien visade betydelsen av modersmålslärarens roll inom modersmålsundervisning. De behöver utforma undervisningen efter elevernas olika nivåer exempelvis genom att använda passande läromedel för undervisning och därmed utforma undervisningen på ett sådant sätt så att eleverna blir engagerade i både sitt kunskapssökande och i sin språkutveckling. De metoder som framkom av studien för att engagera elever i modersmålsundervisningen var bland annat skönlitteratur, sagor, samtal, dialoger, presentation av egna tankar och idéer. De visade sig ha en mycket bra effekt för att nå ett framgångsrikt resultat i modersmålsundervisningen i arabiska.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject(s) arabiska språket, modersmål, modersmålsundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/17958 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics