Jämställdhet och mångfald som administrativa praktiker : plan- och policydokument vid svenska lärosäten 1995-2013

DSpace Repository

Jämställdhet och mångfald som administrativa praktiker : plan- och policydokument vid svenska lärosäten 1995-2013

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Jämställdhet och mångfald som administrativa praktiker : plan- och policydokument vid svenska lärosäten 1995-2013
Author(s) Edgren, Monika
Date 2014
Editor(s) de los Reyes, Paulina
Link http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/75/01/b13a9b36.pdf (external link to publication)
Publisher Fritze
Host/Issue Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet
Series/Issue Statens offentliga utredningar;2014/34
ISSN 0375-250X
ISBN 9789138241219
Pages 35-60
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/17979 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics