Vägledararbete - En studie om hur studie-och yrkesvägledare upplever sitt eget arbete

DSpace Repository

Vägledararbete - En studie om hur studie-och yrkesvägledare upplever sitt eget arbete

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Vägledararbete - En studie om hur studie-och yrkesvägledare upplever sitt eget arbete
Author(s) Karlsson, Caroline
Date 2014
Swedish abstract
Människor kommer i kontakt med vägledare vid olika tillfällen i livet, när de vill eller tänkt genomföra en förändring. Min nyfikenhet gav upphov till hur vägledare själva ser på hur de arbetar och om det finns likheter och skillnader inom den. Syftet med examenarbetet är att studera vägledare från olika verksamhetsområden och deras upplevelser av sitt arbete. Som undersökningsmetod används kvalitativ metod, där fem vägledare inom olika verksamheter intervjuats. För att analysera studiens empiriska material har begreppen habitus, handlingshorisont, brytpunkt, self-efficacy och personlighetstyper använts. Resultatet och analysen av intervjuerna visar att vägledarna arbetar i första hand mot individen och att de anser att anpassning till individen är viktig vid utförandet. Att de anser detta beror i första hand på att de vägleder utifrån den sökandes behov. De vägledare som intervjuats ansåg att både situationen och individen är viktig för att kunna genomföra vägledningen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject(s) Vägledning, individen, anpassning, utveckling, verksamhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/18030 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics