Föräldraskap och arbetsliv : om lojalitetskonflikter i familjelivets vardag

DSpace Repository

Föräldraskap och arbetsliv : om lojalitetskonflikter i familjelivets vardag

Show full item record

Files for download

SOU-kapitel, Plantin
Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Föräldraskap och arbetsliv : om lojalitetskonflikter i familjelivets vardag
Author(s) Plantin, Lars
Date 2014
Link http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/39/45/2b2abac9.pdf (external link to publication)
Publisher Statens offentliga utredningar
Host/Issue Män och jämställdhet : betänkande
Series/Issue SOU;2014:6
ISSN 0375-250X
ISBN 978-91-38-24071-7
Pages 18
Language swe (iso)
Subject(s) män
arbetsliv
familjeliv
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/18083 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics