Skolintegration med förhinder

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Skolintegration med förhinder
Author(s) Wigerfelt, Berit
Date 2014
Editor(s) Sernhede, Ove; Tallber Broman, Ingegerd
Swedish abstract
Det finns en stor oro bland många skolaktörer över en tilltagande skolsegregation i Sverige. Artikeln fokuserar på hur olika aktörer förhöll sig till och upplevde den integrationsprocess som ägde rum mellan två skolor i Malmö mellan 2007 och 2010.
Publisher Liber
Host/Issue Segregation, utbildning och ovanliga lärprocesser
ISBN 978-91-47-11154-1
Pages 39-53
Language swe (iso)
Subject(s) integration
segregation
school
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/18085 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics