Föreställningar om teamarbete i skolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Föreställningar om teamarbete i skolan
Author(s) Danielsson, Diana
Date 2004
English abstract
Ideas about teamwork in school
Swedish abstract
Varför stannar många skolor vid en yttre organisation i team medan utvecklingen av dess inre arbete går betydligt långsammare. Utifrån en fallstudie på en F-9 skola undersöks lärares och skolledares föreställningar om de hinder och möjligheter som finns för att kunna utvecklas till väl fungerande team. Vem eller vad är det som hindrar?
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) lärarteam
Handle http://hdl.handle.net/2043/1821 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics