Sociala entreprenörer i en match utan regler

DSpace Repository

Sociala entreprenörer i en match utan regler

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other scientific
Title Sociala entreprenörer i en match utan regler
Author(s) Schenker, Katarina ; Gjerrevall, Per ; Linnér, Susanne ; Peterson, Tomas
Date 2014
Swedish abstract
Socialt entreprenörskap innebär arbete för att lösa sociala problem genom att bryta och förändra befintliga mönster – helt enkelt bidra på ett gränsöverskridande sätt med något gott till samhället. Det sociala entreprenörskapets karaktär utmanar på det sättet den traditionella idrottsrörelsen.
Publisher Centrum för idrottsforskning
Host/Issue Svensk Idrottsforskning;4
ISSN 1103-4629
Pages 4
Language swe (iso)
Subject(s) socialt entreprenörskap
idrott
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/18221 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics