Förändra sitt ethos i högre utbildning – svårt eller enkelt?

DSpace Repository

Förändra sitt ethos i högre utbildning – svårt eller enkelt?

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Other
Title Förändra sitt ethos i högre utbildning – svårt eller enkelt?
Author(s) Olsson Jers, Cecilia
Date 2014
Swedish abstract
I Sverige författar Universitetskanslersämbetet (tidigare Högskoleverket) på uppdrag av regeringen kunskapsmål i den så kallade högskoleförordningen (1993:100). Dessa kunskapsmål reglerar vad som ska uppnås för examen i högre utbildning. Högskoleförordningen är styrande för vad som sedan skrivs fram av olika lärosäten i utbildnings- och kursplaner. Det som intresserar mig i ett projekt kallat Kommunikation mot profession är hur kunskapsmål om studentens muntliga färdighet och förmåga skrivs fram i dessa utbildningsdokument. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att identifiera på vilket sätt muntliga kommunikativa förmågor i utbildning korresponderar med den kommunikativa kompetens som efterfrågas i professionell verksamhet. Jag har textgranskat utbildningsdokument i hierarkisk ordning – högskoleförordning, utbildningsplaner, kursplaner och kursguider för sjuksköterskeutbildningen på ett lärosäte – samt granskat 111 självvärderingar från olika professionsutbildningar som görs i samband med den kvalitetsvärdering som pågår av svensk högre utbildning år 2011-2014. Den forskningsfråga jag besvarar genom textgranskningen är ”Vilka möjligheter ges studenter att förändra sitt ethos i utbildning?”. Ett resultat är att det verkar finnas svårigheter att variera skrivningar som gäller kunskapsmålet om muntlig framställning vilket jag menar kan försvåra lärarens iscensättning av undervisning i muntlighet. På denna framläggning vill jag diskutera möjligheter och svårigheter att iscensätta undervisning i muntlighet utifrån de kunskapsmål som formuleras i styrande dokument.
Language swe (iso)
Subject(s) rhetoric
orality
professional studies
professional language
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Nordiska konferensen för retorikforskning. Retorik och lärande – kunskap bildning ansvar, Lund den 15-17 oktober
Handle http://hdl.handle.net/2043/18291 (link to this page)
Link http://www.kom.lu.se/forskning/konferenser-och-natverkstraffar/nordiska-konferensen-for-retorikforskning-nkrf/ (external link to related web page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics