Narkotikan i samhället

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Narkotikan i samhället
Author(s) Svensson, Bengt
Date 2014
Editor(s) Lalander, Philip; Svensson, Bengt
Swedish abstract
Kapitlet diskutera hur förändringar sker inom narkotikaområdet Det tar upp lagstiftning, förändringar över tid i synen på narkotika och strukturella förhållanden som exempelvis arbetslöshet. Dessutom belyses narkomanvården. Tillsammans påverkar dessa faktorer tillgången och efterfrågan på narkotika. Kapitlet avslutas med en diskussion om den framtida narkotikasituationen.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Perspektiv på social utsatthet
ISBN 978-91-44-10125-5
Pages 71-87
Language swe (iso)
Subject(s) narkotikaanvändning
framtidsperspektiv
narkotikasituation
prognos
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/18336 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics