Styrning genom dokumentation och bedömning

DSpace Repository

Styrning genom dokumentation och bedömning

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Styrning genom dokumentation och bedömning
Author(s) Vallberg Roth, Ann-Christine
Date 2014
Editor(s) Axelsson, Thom; Balldin, Jutta; Qvarsebo, Jonas
Swedish abstract
Utbildningsdiskursen är omfattande i vår tid och genomsyrar våra liv från vaggan till graven. Allt från formella utbildningsinstitutioner som förskola, grundskola, gymnasium och universitet till mer informella kanaler som företagsutbildningar, fortbildning, kompetensutveckling och diverse självhjälpslitteratur syftar till att utbilda oss på snart sagt livets alla områden. Ett begrepp som har blivit allt viktigare i det senmoderna samhället är kvalitetssäkring, tanken att i princip allt som pågår inom diverse myndigheter, institutioner och organisationer kan övervakas och kalibreras för att uppnå bästa möjliga resultat. En konkretisering av denna ambition är viljan att dokumentera och bedöma vad som pågår i olika verksamheter. Ann-Christine Vallberg Roth undersöker i sitt kapitel ”Styrning genom dokumentation och bedömning” vilka konsekvenser detta slags styrning har för förskolan och dess verksamhet. Vallberg Roth visar hur barns verksamhet och handlingar i förskolan har kommit att betraktas i termer av ”resultat” som registreras, processas och utvärderas på olika sätt. Detta kan beskrivas som en form av dokumentalitet som är inskriven i en specifik sanningspolitik på skolans och barnomsorgens område. Upprättandet av en ”portfolie” för varje barn är ett exempel på detta. Barnets utveckling och kunskapsbildning blir genom dokumenta¬litetens praktiker insatta i ett övervakningssystem som sedan ligger till grund för både barns eget identitetsskapande och diverse pedagogiska åtgärder.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Styrningskonst på utbildningsarenan : upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs;
ISBN 978-91-44-09568-4
Pages 103-125
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/18337 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics