Arbetet med likabehandling på gymnasiet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Arbetet med likabehandling på gymnasiet
Author(s) Melbe, Matilda
Date 2014
Swedish abstract
Studien handlar om hur en rektor och två lärare arbetar med likabehandling i gymnasieskolan. Syftet är att se hur arbetet med likabehandling på gymnasiet kan se ut och hur styrdokumenten implementeras i verksamheten. I studien används kvalitativ metod och totalt tre kvalitativa intervjuer genomfördes. Analys av skolans lokala handlingsplaner för likabehandling och Skolverkets råd och riktlinjer för likabehandling inkluderas i studien. Till grund för det teoretiska perspektivet har forskningslitteratur om likabehandling i skolan används. Resultat och analys visar skolan följer Skolverkets råd och riktlinjer för likabehandling, men påvisar brister i implementering av styrdokumenten i verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject(s) konflikthantering
likabehandling
kränkande behandling
värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/18435 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics