Motstånd och fatalism : läkares erfarenehter av rasism

DSpace Repository

Motstånd och fatalism : läkares erfarenehter av rasism

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, peer reviewed scientific
Title Motstånd och fatalism : läkares erfarenehter av rasism
Author(s) Mulinari, Paula
Date 2012
Swedish abstract
Denna text utforskar den roll som läkare menar att informella kontakter har för deras möjligheter att göra karriär. Texten visar att det finns en skillnad i hur könade och rasifierade former av exkludering beskrivs och vilka strategier för motstånd som skapas för att möta dem.
Publisher Arbetsmarknadsstyrelsen
Arbetslivsinstitutet
Host/Issue Arbetsmarknad och Arbetsliv;4
Volume 18
ISSN 1400-9692
Pages 23-37
Language swe (iso)
Subject(s) Rasism
work
resistance
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/18456 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics