Fear queer eller välkomna nya perspektiv? To Fear Queer or Welcome new Perspectiv?

DSpace Repository

Fear queer eller välkomna nya perspektiv? To Fear Queer or Welcome new Perspectiv?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Fear queer eller välkomna nya perspektiv? To Fear Queer or Welcome new Perspectiv?
Author(s) Malmquist, Jennie ; Lindberg, Christoffer
Date 2015
Swedish abstract
Vi ämnar undersöka hur attityder gentemot queerteorier har förändrats och påverkat några prästers yrkesutövande. Målsättningen är att synliggöra utifall queerteorier på Bibeln används på ett aktivt praktiskt sätt eller enbart på ett akademiskt plan. Vi har använt oss av queerteorier utformade av Judith Butler och Gayle Rubin. Genom en intervjustudie utförda med kvalitativ analys, har vi kommit fram till att queerteorier tycks sträcka sig enbart till den akademiska sfären. I diskussion ställer vi oss frågan: vad queerteoriernas funktion är och varför de inte appliceras i större utsträckning? Nyckelord: Queer, Bibeln, Svenska kyrkan, Heteronormativitet
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject(s) queer, svenska kyrkan, Heteronormativitet, bibeln
Handle http://hdl.handle.net/2043/18474 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics