Bättre undervisning med Flipped Classroom?

DSpace Repository

Bättre undervisning med Flipped Classroom?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Bättre undervisning med Flipped Classroom?
Author(s) Larsson, Jonas
Date 2014
Swedish abstract
Denna uppsats syftar till att undersöka vad som har föranlett några lärare i grund- och gymnasieskolan att tillämpa Flipped Classroom i undervisningen och vilka möjligheter, utmaningar och nackdelar de anser detta sätt att utnyttja IKT i undervisningen innebär.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject(s) Flipped Classroom
Samspel
inquiry
videoklipp
videopresentation
informations- och kommunikationsteknologi
Handle http://hdl.handle.net/2043/18475 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics