Vad fångar läslust hos elever med svenska som andraspråk i år 7 - 9 på en skola?

DSpace Repository

Vad fångar läslust hos elever med svenska som andraspråk i år 7 - 9 på en skola?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Vad fångar läslust hos elever med svenska som andraspråk i år 7 - 9 på en skola?
Author(s) Olsson, Yali
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka om elever med svenska som andraspråk i år 7 - 9 tycker om att läsa respektive inte läsa och vad begreppet läslust betyder för dem respektive för deras andraspråkslärare. Vidare undrar jag vad som fångar deras läslust och hur man kan fånga deras läslust.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject(s) läslust
andraspråkselever
skönlitteratur
modersmål
Handle http://hdl.handle.net/2043/18512 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics