Varför uppkommer brister i läkemedelshanteringen? En kunskapsöversikt om faktorer som negativt kan påverka sjuksköterskans iordningställande och administrering av läkemedel

DSpace Repository

Varför uppkommer brister i läkemedelshanteringen? En kunskapsöversikt om faktorer som negativt kan påverka sjuksköterskans iordningställande och administrering av läkemedel

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Varför uppkommer brister i läkemedelshanteringen? En kunskapsöversikt om faktorer som negativt kan påverka sjuksköterskans iordningställande och administrering av läkemedel
Author(s) Noghi, Adina ; Idvall, Ewa
Date 2013
Publisher Malmö högskola
Series/Issue Forskningstraineerapport;20
Pages 25
Language swe (iso)
Subject(s) Sjuksköterska
Läkemedelshantering
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/18558 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics