OMVÅRDNAD VID INTRAMUSKULÄRA INJEKTIONER

DSpace Repository

OMVÅRDNAD VID INTRAMUSKULÄRA INJEKTIONER

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title OMVÅRDNAD VID INTRAMUSKULÄRA INJEKTIONER
Author(s) Högberg, Kristina ; Simon, Kristian
Date 2005
English abstract
Aim: The aim of this study is to present the level of knowledge of what literature suggest about the aspects of nursing and intramuscular injections. Methods: According to Goodmans (SBU, 1993) method on how to do a literature review we have done a systematic literature search and review. Searches were made in databases; Cinahl, Medline, PubMed and Swemed+. Eight articles of quantitative design was included in our study. The articles are scrutinized according to Polit et al (2001) and Carlsson & Eiman (2003). Results: With simple methods and by using validated technique for injections the possible pain, risks and complications can be minimized.
Swedish abstract
Syfte: Syftet med litteraturstudien är att presentera kunskapsläget över vad litteratur föreslår om omvårdnad i samband intramuskulär injektioner. Metod: Vi har skrivit en litteraturstudie där en systematisk litteratursökning genomförts, och där åtta artiklar inkluderats i vår uppsats. Goodmans (SBU, 1993) metod användes. Sökningarna utfördes i följande databaser: Cinahl, Medline, PubMed samt Swemed+. Artiklarna är kritiskt granskade enligt Polit et al (2001) samt en poängsättningstabell (Carlsson & Eiman, 2003). Resultat: Med enkla medel och med en väl utvärderad injektionsteknik minskar risken och incidensen för smärta och komplikationer.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) intramuskulära injektioner
injektionsteknik
injektionsställe
smärta
komplikationer
litteraturstudie
Handle http://hdl.handle.net/2043/1858 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics