Formativ bedömning - en studie om hur lärare uppfattar formativ bedömning

DSpace Repository

Formativ bedömning - en studie om hur lärare uppfattar formativ bedömning

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Formativ bedömning - en studie om hur lärare uppfattar formativ bedömning
Author(s) Gustavsson, Charlotte
Date 2015
Swedish abstract
Gustavsson, Charlotte (2015). Formativ bedömning – en studie om hur lärare uppfattar formativ bedömning (Formative assessment – a study how teachers perceive formative assessment). Malmö högskola, lärande och samhälle, institutionen för skolutveckling och ledarskap, kompletterande pedagogisk utbildning 90hp, huvudämne: pedagogik. Syftet med arbetet är att ta reda på om lärare använder sig av formativ bedömning och i så fall hur lärare definierar och lägger upp formativa bedömning. Med hjälp av teoretiska ramar tas det reda på hur verkligheten kan se ut för en urvalsgrupp. Gruppen i studien är gymnasielärare och metoden är kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att lärarna använder sig av formativ bedömning på olika sätt men tid, träning och övning måste ges för att implementera formativ bedömning fullt ut.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject(s) formativ bedömning
bedömning
feedback
nyckelstrategier
lärandemål
Handle http://hdl.handle.net/2043/18583 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics