Ruby and PHP Development: A Comparative study of Development and Application using Content Management Systems RefineryCMS and Concrete5

DSpace Repository

Ruby and PHP Development: A Comparative study of Development and Application using Content Management Systems RefineryCMS and Concrete5

Details

Files for download
Opens with a PDF ...
Facebook
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ruby and PHP Development: A Comparative study of Development and Application using Content Management Systems RefineryCMS and Concrete5
Author(s) Melinda, Dinh
Date 2014
English abstract
With many options to choose from when designing and developing websites, it can be difficult for a beginner developer to know what to choose. This thesis compares how easy it is for a beginner to learn and use the two Content Management Systems (CMS) Concrete5 and RefineryCMS to build a web application. Concrete5 uses PHP and RefineryCMS uses Ruby and the ease of learning the basics of these programming languages is also discussed. To compare the two CMSs, different steps were documented and compared. The implementation was done on a MacBook Pro, OS X 10.9.2, late 2011 model. Relevant features were also compared according to the Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0. The results showed a significant difference between the two CMSs, even though both had their benefits and drawbacks. In conclusion, Concrete5 was better for building a basic website under the writer’s conditions, thanks to the many features, modules, packages, plugins and templates available, and because it required less time and effort to install. This conclusion is limited to the writer’s conditions and it is possible that RefineryCMS could have worked better than found, if the conditions had been different.
Swedish abstract
Med flera alternativ att välja mellan för att designa och utveckla webbsidor kan det vara svårt för en nybörjarutvecklare att veta vad man ska välja. Detta examensarbete jämför hur enkelt det är för en nybörjare att lära sig och använda de två Content Management Systemen (CMS) Concrete5 och RefineryCMS för att bygga en webbapplikation. Concrete5 använder PHP och RefineryCMS använder Ruby och lättheten i att lära sig grunderna i dessa programmeringsspråk diskuteras också. För att jämföra dessa två CMS, dokumenterades olika steg. Implementationen utfördes på en MacBook Pro, OS X 10.9.2, sen 2011 modell. Relevanta delar av funktionaliteten jämfördes även med hjälp av Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0. Resultaten visade en signifikant skillnad mellan de två CMS:en, även om båda har sina för- och nackdelar. Sammanfattningsvis ansågs Concrete5 som det CMS:et med bättre aspekter för att bygga en enkel hemsida med de förutsättningar som fanns och tack vare de många funktioner det erbjöd användaren. RefineryCMS kanske kunde ha fungerat bättre om det var under andra förutsättningar, vilket inte kan dras som en slutsats i denna uppsats.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 36
Language eng (iso)
Subject(s) Ruby
PHP
Comparative study
Content Management Systems
RefineryCMS
Concrete5
Handle http://hdl.handle.net/2043/18701 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics