Att bemöta rasism

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Att bemöta rasism
Author(s) Jevremovic, Bobby
Date 2015
Swedish abstract
I den föreliggande forskningsöversikt och densamma uppsats är syftet att skildra hur ett fenomen kan bemötas på olika sätt. För att uppnå detta syfte presenteras olika metoder med en utgångspunkt i fem vetenskapliga artiklar. I de fem vetenskapliga artiklarna skildras respektive fem olikartade studier inom vilka vardera studien presenterar olika metoder som på varierande tillvägagångssätt bemöter rasism. Även tillkommande i uppsatsen presenteras och appliceras en teori som påvisar den avgörande betydelsen som utvecklingen av en medvetenhet har, för att lyckas inom problemområdet. Samtliga metoder prövas på ett teoretiskt plan mot den svenska skolan och ämnet samhällskunskap. Där del-syftet i forskningsöversikten visar resultatet att en integrering av det vetenskapliga metoderna till skolans sfär är möjlig. I detta illustreras att det finns flertal valbara pedagogiska verktyg som går att nyttja för att bemöta rasism i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject(s) Bemöta rasism
forskningsöversikt
integrera
medvetenhet
metoder
pedagogiska verktyg
problemområde
svenska skolan
samhällskunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/18715 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics