Fritidspedagogens yrkesroll

Show full item record

Files for download

Studie om fritids ...
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Fritidspedagogens yrkesroll
Author(s) Jönsson, Sara, Kim Engel
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur fritidspedagoger och lärare ser på fritidspedagogers yrkesroll. För att undersöka hur yrkesrollen upplevs har vi intervjuat några verksamma fritidspedagoger och lärare. Vi har även undersökt yrket ur ett historiskt perspektiv och hur yrkesrollen har förändrats. Genom litteratur och empiri i form av intervjuer har vi kommit fram till att yrkesrollen och fritidspedagogernas arbetsuppgifter upplevs som otydliga, framförallt under skoltid. Det saknas riktlinjer för vad fritidspedagogens roll är, vilket gör att fritidspedagogen ofta själv får tolka sin roll och göra den till sin egen. Utifrån våra intervjuer har vi också kommit fram till att fritidspedagoger innehar vissa specifika kompetenser, som ibland bör utnyttjas mer.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject(s) Fritidspedagog, kompetens, yrkesroll
Handle http://hdl.handle.net/2043/18783 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics