Uppfattningar om fritidshemmets verksamhet och uppdrag

DSpace Repository

Uppfattningar om fritidshemmets verksamhet och uppdrag

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Uppfattningar om fritidshemmets verksamhet och uppdrag
Author(s) Söderström, Sebastian ; Winberg, Frank
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att få svar på frågor inom fritidsverksamheten och uppdraget fritidspedagoger ställs inför inom skolverksamheten. Vi vill fokusera på uppfattningar om fritidshemmets verksamhet ur ett sociokulturellt perspektiv. Genom att undersöka fritidspedagogers och rektorers synsätt på hur fritidshemmet ska leda sin verksamhet samt hur fritidspedagogerna ska arbeta enligt uppdraget, vill vi få en klarhet i den förvirring vi uppfattat verksamheten och rollen har. Utifrån teorier och empiri insamlat via intervjuer har vi bekräftat att förvirringen finns i form av tolkningssvårigheter mellan olika individer i verksamheten och de förutsättningar som finns för den.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject(s) fritidspedagog
rektor
uppdrag
komplettering
sociokulturellt
samverkan
fritidsverksamhet
skolverksamhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/18832 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics