Den "Muslimska kvinnan" i läroboken

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Den "Muslimska kvinnan" i läroboken
Author(s) Darwish, Tomas
Date 2015
Swedish abstract
Sammanfattning Hur framställs muslimska kvinnor i läroböcker framtagna att följa GY11? Det har varit denna uppsats huvudfrågeställning. Med utgångspunkt i ett teoriavsnitt som presenterar aktuellt forskningsläge kring muslimsk feminism framställdes en kodningsmanual som har använts som redskap för att analysera fem stycken läroböcker. Det som framförallt framkommer i den teoretiska utgångspunkten är kontextens betydelse och vikten av omtolkningar för att förstå islam på ett, för de muslimska feministerna, rätt sätt. Bilder, ord, meningar och uttryck för idéer har plockats ut och redovisats. Resultatet visar en spridd bild av förankring i forskning kring berörda ämne. Analysen påvisar att läromedelsförfattarna i relativt stor utsträckning använder relevanta begrepp men däremot saknas en koppling till forskning som berör ämnet i nästan samtliga läroböcker. _____________________________
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject(s) Religionsdidaktik
Muslimsk feminism
Muslimska kvinnor
Läromedelsanalys
Kontextualisera
Religionskunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/18950 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics