Hur iPaden påverkar ägare-, deltagare- och åskådarepositioner

DSpace Repository

Hur iPaden påverkar ägare-, deltagare- och åskådarepositioner

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Hur iPaden påverkar ägare-, deltagare- och åskådarepositioner
Author(s) Dreshaj, Adelina ; Swenje, Annie
Date 2015
Swedish abstract
Tekniken idag utvecklas ständigt, barnen i dagens förskola föds in i en digital värld fylld av teknik. Användandet av surfplattor har ökat kraftigt bland förskolebarn jämfört med år 2012. Syftet med vår studie var att undersöka vilka sociala positioner barn intar när de använder iPaden i den fria leken. Vi har använt oss av Agneta Ljung Djärfs avhandling Spelet runt datorn – datoranvändande som meningsskapande praktik i förskolan (2004). I avhandlingen presenterar Ljung Djärf positionerna ägare, deltagare och åskådare. Vi valde att göra en kvalitativ undersökning i form av filmade observationer av barns samspel med användande av iPaden och intervjuer med barn i åldern 3-5 år. Studien utgick ifrån ett sociokulturellt perspektiv kombinerat med positioneringsteorin. I analysen identifierade vi ytterligare en position delägaren, utifrån Ljung Djärfs positioneringsteori. I vår studie har vi sett på iPaden som en aktör och studerat vilka positioner den intar eller tilldelas.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 27
Language swe (iso)
Subject(s) Appar
barn
deltagare
förskola
iPad
positionering
åskådare
ägare
Handle http://hdl.handle.net/2043/18955 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics