Grundläggande statistiska metoder för analys av kvantitativa data : med övningar för programpaketet SPSS

DSpace Repository

Grundläggande statistiska metoder för analys av kvantitativa data : med övningar för programpaketet SPSS

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Book
Title Grundläggande statistiska metoder för analys av kvantitativa data : med övningar för programpaketet SPSS
Author(s) Löfgren, Horst
Date 2006
Publisher Malmö högskola, Lärarutbildningen
Pages 180
Language swe (iso)
Subject(s) statistik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::MATHEMATICS
Note Tillhörande bilagor : Lösningar med kommentarer till övningsuppgifter samt Resultat för det svenska stickprovet i den internationella undersökningen "IEA-Written Composition" (SPSS-fil).
Handle http://hdl.handle.net/2043/18962 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics