PaddUngar – 2010talets barn

DSpace Repository

PaddUngar – 2010talets barn

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title PaddUngar – 2010talets barn
Author(s) Nilsson, Helena
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med studien har varit att undersöka på vilket sätt lärplattan används på olika förskolor idag. Jag ville undersöka vilken funktion lärplattan fyller i den pedagogiska verksamheten och huruvida den kunde fungera som ett pedagogiskt verktyg. Vidare studerades hur barnens relation till lärplattan såg ut samt vad pedagogerna tror kommer hända med lärplattan i förskolan i framtiden. Studien utgår ifrån det sociokulturella perspektivet och de centrala begreppen har varit; artefakt, mediering och samspel. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger, verksamma på fyra olika förskolor. Resultatet visar att lärplattan används både som dokumentationsverktyg och pedagogiskt verktyg och det är hur pedagogerna använder lärplattan som avgör om den kan fungera som ett pedagogiskt verktyg. Pedagogerna menar att lärplattan har många olika användningsområden i verksamheten och resultatet visar att lärplattan gynnar det sociala samspelet mellan barnen. Barnens relation till lärplattan beskrivs av pedagogerna som positivt och de tror att lärplattan kommer finnas kvar i verksamheten även i framtiden.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject(s) Digitala verktyg
IKT
Lärplatta
Pedagogiskt verktyg
Förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/19043 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics