"Att hitta lyckan i det sorgsna" - Mötet mellan högstadieelever och Förr eller senare exploderar jag

DSpace Repository

"Att hitta lyckan i det sorgsna" - Mötet mellan högstadieelever och Förr eller senare exploderar jag

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title "Att hitta lyckan i det sorgsna" - Mötet mellan högstadieelever och Förr eller senare exploderar jag
Author(s) Kitanoska, Karolina
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att försöka förstå vad som händer i mötet mellan högstadieelever och den populära skönlitterära boken Förr eller senare exploderar jag. Genom boksamtal med elever i årskurs 7-9 framkommer det att bokens genomslagskraft skapade förväntningar inför läsningen av den, att boken väcker frågor om livet och döden och att den oväntade vändningen i boken verkar fängslande för många av elevernas läsning av den. Detta kan i sin tur kopplas till berättelsens dramaturgi och hur berättelsen i sig kan hjälpa oss att skapa struktur och mening i livet. I undersökningen framkommer det även att det verkar bli en matchning mellan många av elevernas och bokens allmänna och litterära repertoarer vilket, enligt tidigare forskning, är en viktig del för att litteraturläsning ska bli meningsfull för elever.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject(s) receptionsteorier
repertoarer
skönlitteratur
högstadieelever
boksamtal
svenskämnet
Handle http://hdl.handle.net/2043/19059 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics