Skolan - ett socialt samspel

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Skolan - ett socialt samspel
Author(s) Hansson, Camilla ; Mannsdorff, Sandra
Date 2006
Swedish abstract
Arbetet handlar om hur man kan arbetar med social kompetens i skolan. Kan man med hjälp av estetiska uttrycksformer stärka eleverna i utvecklingen av social kompetens? Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med sju verksamma pedagoger.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) social kompetens, färdighet, samarbete, kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/1910 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics